Info

Ansvarsforsikring og garantistillelse
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og garantistillelse hos Tryg Forsikring, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. nr. 70112020, www.tryg.dk

Medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening
Virksomheden og de ansatte ejendomsmæglere i virksomheden er medlemmer af Dansk Ejendomsmæglerforening, www.de.dk

Ejendomsmæglerlovgivningen er underlagt Erhvervsstyrelsen, se www.erhvervsstyrelsen.dk

Samarbejdsaftaler:

 • Sydbank
 • Gjensidige
 • Diakrit
 • Willis
 • BRF
 • Boligavisen for Randers og Omegn

Der modtages provision, vederlag, rabat for fremskaffelse af/henvisning til:

 • Sydbank
 • Gjensidige
 • Diakrit
 • Willis
 • BRF
 • Boligavisen for Randers og Omegn

Kontakt os for yderligere oplysninger om provisionens, vederlagets eller rabattens størrelse.